"Mujhse Shadi Karoge/Выходи за меня замуж"

"Mujhse Shadi Karoge/Выходи за меня замуж"